Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
НүүрМэдээИРГЭД, САЙН ДУРЫН ДААТГУУЛАГЧ ТАНД

ИРГЭД, САЙН ДУРЫН ДААТГУУЛАГЧ ТАНД

 

2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ  660,000 төгрөг, дээд хэмжээ 4,620,000 төгрөг болж өөрчлөгдөж байгаа тул иргэд, даатгуулагч та бүхэнд шимтгэл төлөлтийн хэмжээний талаар мэдээлэл хүргүүлж байна.

Даатгуулагч та Сайн дурын даатгалын гэрээгээ шинэчилж, гэрээгээр тодорхойлсон цалин хөлснөөсөө 13.5%-аар тооцож шимтгэлээ төлнө.