Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
НүүрВидео мэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр 380 мянган хүн өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа ба тэдний тэтгэвэрт жилдээ 2.63 их наяд төгрөг зарцуулж байна.
Өндөр насны тэтгэврийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг доорх хэсгээс үзнэ үү