Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
icon-6

Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө"-ний биелэлт

“Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө”-ний биелэлт

icon-6

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2023

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2023

icon-6

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

icon-6

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2022