Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
НүүрМэдээСалбар болон нийслэлийн дүүргийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын тайлангийн хурал зохион байгуулав.

Салбар болон нийслэлийн дүүргийн эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын тайлангийн хурал зохион байгуулав.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос “Салбар болон нийслэлийн дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын тайлангийн хурал”-ыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулав.

Тайлангийн хуралд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс, Сэтгэцийн болон Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комисс, нийслэлийн Багануур, Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга, магадлагч эмч, гишүүдийн төлөөлөл нийт 40 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

Тус хурлаар Сэтгэцийн болон Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах салбар комисс, нийслэлийн дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссоос хөдөлмөрийн чадвар алдалтын өнөөгийн байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санаачлан зохион байгуулсан ажил, тулгамдаж буй асуудал, комиссын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн сайн туршлагын талаар мэдээлэл хийж, харилцан туршлага солилцов.

Түүнчлэн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2020 онд зохион байгуулах ажил, цаашдын зорилт, “Салбар болон орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаанд цахим хяналт хийх заавар”-ыг танилцуулж, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссуудад хурлын явцын бичлэг хийх дүрс бичлэгийн камер, “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой тушаал шийдвэрийн эмхэтгэл”-ийг хүлээлгэн өгөв.