Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 11-328030
НүүрМэдээХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ АЯНД БИД НЭГДЭЖ БАЙНА.

ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ АЯНД БИД НЭГДЭЖ БАЙНА.

Жендэрийн Үндэсний Хорооноос “Харилцан хүндэтгэе-2023” аяныг “НАДААС, ТАНААС, БИДНЭЭС ЭХЛЭЛТЭЙ” уриатайгаар 1 сарын хугацаатай зохион байгуулж байна. Харилцан хүндэтгэлтэй байя, эмэгтэйчүүдийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө, эмэгтэйчүүдийн манлайлал болон өсвөр насныхны жендэрийн талаарх ойлголт мэдээллийг нэмэгдүүлэх, цахим орчинд ялгаварлан гадуурхалтыг багасгах зорилгоор зохион байгуулж байгаа уг аянд Нийслэлийн нийгмийн даатгалын  газар НЭГДЭЖ байна. “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ-2023” аянд та ч бас нэгдээрэй.